VALTUUSTOALOITE VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMISESTA

Haminan viestintästrategiassa mainitaan seuraavaa: ”Kaupungin viranhaltijoiden tulee huolehtia, että luottamushenkilöt saavat riittävästi asiakirjoja ja monipuolisesti tietoa ajankohtaisista asioista, joita he pitävät päätöksenteossa tarpeellisina. Tiedonsaantia rajoittavat salassapitosäännökset. Pääsääntöisesti asioiden valmistelu on Haminan kaupungissa julkista. Julkisuuslain mukaan viranomaisen on pyydettäessä annettava tieto julkisesta asiakirjasta.”

Perustuslaki määrittelee jokaisen perusoikeuden tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle.

Julkisuuslainsäädäntö turvaa ja edistää tiedonsaantia. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti ja tiedonsaannin rajoittamiselle tulee olla objektiivinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei anneta, tämä on perusteltava.

Kunnan velvollisuus tiedottaa koskee myös kuntakonsernia ja kaupunkiyhtiöitä. Nykyaikaisen tiedottamisen perusta on verkkosivut. Ei riitä, että viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä ainoastaan kaupungin toimistoissa. Kaupungin viestintästrategiasta puuttuu kokonaan maininta viranhaltijapäätösten tiedottamisesta.

Lautakuntiin viranhaltijapäätökset tulevat niin, että valitusaika on saattanut jopa umpeutua. Viranhaltijapäätöksistä ei myöskään lähetetä lautakunnille muita tietoja esityslistan suppean listauksen lisäksi, vaan paperit kiertävät pöydässä samalla kun kokous on käynnissä. Näihin on täten mahdotonta tutustua kokouksen aikana, joka tällöin ei mahdollista lautakuntien puuttumista viranhaltijapäätökseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että julkiset viranhaltijapää- tökset on laitettava kaupungin verkkosivuille niin, että ne ovat kaikkien luettavissa valitusajan puitteissa.

Haminassa 3.6.2013

Perussuomalaisten Haminan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa