VALTUUSTOALOITE VERONMAKSAJIEN LISÄRASITTEIDEN ESTÄMISEKSI LIITTYEN HAMINAN MYÖNTÄMÄÄN OMAVELKAISEEN TAKAUKSEEN KIINTISTÖ OY HAMINAN HAILIKARILLE

Haminan kaupunginvaltuusto päätti 18.12.2008 perustaa yhdessä Cursor Oy:n ja OKA Oy:n, nykyisin Lemminkäinen Talo Oy:n, kanssa Kiinteistö Oy Hailikari –nimisen yhtiön. Samassa kokouksessa hyväksyttiin ko. yhtiön yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Samassa valtuuston kokouksessa myönnettiin perustettavalle Kiinteistö Oy Hailikarille kaupungin enintään 18 miljoonan euron omavelkaisen takauksen. Samalla päätettiin, että takauksen myöntämisen edellytyksenä on, että Kiinteistö Oy Haminan Hailikari panttaa kaupungille vakuudeksi rakennettavan rakennukseen ja sen maapohjan vuokraoikeuteen kiinnitettävät vähintään 18 miljoonan euron panttikirjat, joiden etuoikeus tulee heti kaupungille vuokranmaksun vakuudeksi pantattujen panttikirjojen jälkeen. vakuutena ei siis ole itse tehdaskiinteistö vaan em. vuokranmaksuun perustuvat vuokraoikeudet. Vakuudet ovat luonteeltaan samankaltaiset kuin valtuuston edellisessä kokouksessaan kaupungin taseesta alaskirjaamassa Havesa Components Oy:n ko. vakuuksien perusteella kirjatut saatavat.

Kuten yleisesti on tiedossa Kiinteistö Oy Hailikarin vuokralainen Winwind Oy ajautui konkurssiin aiheuttaen jo tähän mennessä miljoonatappioita sekä Kiinteistö Oy Hailikarille että myös Haminan Energia Oy:lle. Kiinteistö oy Hailikarin tulonmuodostus on käytännössä ollut pysähdyksissä kuukausien ajan. Yhtiön mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan, hoitokuluista, koroista sekä kaupungin omavelkaisen 15,4 miljoonan euron takauksen lyhennyksistä ei ole teoriassakaan mahdollista.

Winwind-projektin Haminalle, käytännössä kaupungin veronmaksajille, aiheuttamat tappiot tulevat olemaan kaupungin resursseihin nähden suhteettoman suuret. Siksi on tärkeää ettei tähän täysin ja kaikilta osiltaan epäonnistuneeseen hankkeeseen panosteta yhtään lisää veronmaksajilta kerättäviä varoja, ei varsinkaan Kiinteistö Oy Hailikarin kahden muun osakkaan puolesta.

Lisäksi kaupungin kuntatalouteen liittyvät kysymykset tulee käsitellä julkisina julkisuuslain ja kuntalain nojalla. Siihen kaupungilla on myös moraalinen velvoite veronmaksajiaan ja kuntalaisiaan kohtaan. Tämä velvoite on myös sopusoinnussa Haminan kaupungin, OKA Oy:n, nykyisin Lemminkäinen Talo Oy:n sekä Cursor Oy:n hyväksymän osakassopimuksen 13 Salassapito kohdan kanssa, joka toteaa: Tämä osakassopimus ja sen liitteet ovat julkisia sillä tavalla kuin kunnallisessa päätöksenteossa asiakirjojen julkisuudelta edellytetään.

PETER MUURMAN HANNU JÄRVINEN JANNE NYHOLM JARI REINIKKA HARRI KERKELÄ TEUVO REMES

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa