Valtuustoaloite suurlippu- ja lippumaailmahankkeiden suhteuttamiseksi käytännön realismiin

Kaupunginjohto tarttui innokkaasti lippumaailmaa koskeviin lennokkaisiin visioihin. Niiden perusteluiksi määriteltiin, ilman suoritettua ammattimaista markkinatutkimusta, kaupungin vetovoiman vahvistaminen. Luotiin kuva valtakunnallisesta hankkeesta, joihin ulkovallatkin osallistuvat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Muutamat valtiot lahjoittivatkin vähäiseksi katsottavan summan. Samoin joukkokeräys tuotti vähäsen summan, lähinnä naapurikuntien lahjoituksina.

Äänestyspäätöksen jälkeen äänin 6-3 kaupunginhallitus päätti rakennuttaa Haminaan 100 metriä korkean lipputangon. Päätöstä tehdessään kaupunginhallituksen tiedossa ei ollut lipputangon kustannusarviota edes karkealla tasolla, ei käytännön rakennusteknisiä tietoja tai edellytyksiä, ei turvallisuuteen liittyviä seikkoja, ei Trafin varoitusvaloja koskevia vaatimuksia eikä edes sitä, mahdollistaako virkistys- ja ulkoiluun tarkoitettu (VU-1) lainvoimainen asemakaava 100 metriä korkean tornin rakentamista.

Karkeiden rakennusteknisten suunnitelmien valmistuttua osoittautui, että pohjahalkaisijaltaan kuusi (6) metriä ja 100 metriä korkean tornin, jota lipputangoksi on visioissa kutsuttu, kustannusarvio olisi noussut noin miljoonaan euroon ja tornin huipulle olisi pitänyt asentaa punainen varoitusvalo Trafin vaatimuksesta. Valtakunnan mediassa hanketta leimattiin suuruudenhulluksi ja se herätti jopa myötätuntoista hilpeyttä. Hanke koki selvän imagotappion. Kuten tiedetään kaupunginjohtaja esitti sittemmin itse tätä koskevan päätösesityksensä palautettavaksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa on epäselvää. Se tiedetään, ettei vision aikataulukaan toteudu.

Lippumaailmahanketta on lähdetty ajamaan lennokkaisiin mielikuviin ja visioihin pohjautuen, ilman että hanke missään vaiheessa olisi ollut ankkuroituna käytännön rakennusteknisiin vaatimuksiin ja edellytyksiin kuntataloudellisista realiteeteista puhumattakaan. Nykymuotoisena hankkeen onnistumisen mahdollisuudet ovat olemattomat. Siksi esitän, että hankkeesta luovutaan ja hankeen organisaatio ulkopuolisine neuvottelukuntineen ja toiminnanjohtajineen puretaan, jolloin kaupunginjohtaja ja päättäjät voivat keskittyä kaupungin peruspalveluista huolehtimiseen.

Perussuomalaiset (PS)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa