Valtuustoaloite selvityksen laatimisesta Kymsoten taloudellisista vaikutuksista Haminan kuntatalouteen

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote
aloitti toimintansa 1.1.2019. Mukana toiminnan valmistelussa olivat
Kymenlaakson kuntien ja kaupunkien korkeimmat luottamushenkilöt ja
viranhaltijat. Valmistelu antaa aihetta arvosteluun ja voidaankin
perustellusti kysyä, otettiinko kaikkia näkökulmia asian valmistelussa
huomioon ja mitä Kymsote todella tuo tullessaan tulevina vuosina?

Koko Kymsoten valmistelussa ajettiin kärkenä hallintoa ja palvelut
näyttävät jääneen toissijaiseksi intressiksi. Näyttää vahvasti siltä, että
ennakointi Kymsoten vaikutuksista ja taloudellisista
toimintaedellytyksistä jäi puolitiehen.

Haminan maksuosuus tälle vuodelle oli budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa
alakanttiin, joka lisää merkittävästi riskejä myös kaupungin
talousarvioon. Lisäksi kun kuntayhtymä on ollut olemassa vain
muutaman kuukauden, päätetään YT-neuvottelujen aloittamisesta.
Millaisen kuvan tämä antaa valmistelusta ja toiminnasta ylipäätään?
Onko Haminan korkein viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto riittävästi
päässyt vaikuttamaan tulevaan toimintaan ja varautunut heikkoon
taloudelliseen tilanteeseen?

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on alusta asti katsonut kriittisesti
koko Kymsoten valmistelua ja esittääkin selvitettäväksi ja
kaupunginvaltuuston tietoon saatettavaksi arviot Kymsoten
taloudellisista vaikutuksista Haminan kaupunkiin ja haminalaisille
palvelun käyttäjille. Maksaako haminalainen palveluistaan jatkossa
enemmän ja ylipäätään herää kysymys, mitä palveluita Haminassa
tulevaisuudessa on?

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää ja edellyttää, että Haminan
kaupungin virkamiesjohto ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin ja aloittaa
valmistelun selvityksen laatimisesta Haminan kaupunkiin kohdistuvista
kustannuspaineista ja niiden vaikutuksista kuntatalouteen, sekä niiden
pohjalta tehtävistä johtopäätöksistä. Selvityksestä tulee ilmetä
kokonaissuunnitelma kuntaosuuksien määräytymisestä tuleville
vuosille.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa