Valtuustoaloite Mannerheimintien liikenneturvallisuuden parantamiseksi Salmen sillan ja Saviniemen kohdalta

Salmen siltaa käyttää autoilijoiden lisäksi jalankulkijat ja pyöräilijät.
Kapea kaksikaistainen silta on aiheuttanut jo lukuisia läheltä piti
tilanteita niin jalankulkijoille kuin pyöräilijöillekin. Esitämme että silta
muutettaisiin ajoneuvoille yksikaistaiseksi ja toinen ajokaista
korokkeella erotetuksi kevyenliikenteen väyläksi.
Toisen ajokaistan osittainen korottaminen betonikorokkeella olisi luonnollinen jatkumo
kevyenliikenteen jo olemassa olevalle väylälle ja toisi näin turvallisuutta
sen käyttäjille. Jäljelle jäisi siis hieman leveämpi yksi ajokaista jonka
liikenne hoidettaisiin väistämisvelvollisuus liikennemerkein siten että
keskustasta päin tuleva ajoneuvo liikenne väistäisi Salmenkylästä päin
tulevaa liikennettä koska keskustasta päin tullessa on parempi
näkyväisyys sillalle kuin Salmenkylän puolelta.

Museoviraston suojelemaa siltaa ei tarvitsisi rakenteellisesti muuttaa kuin
kansipäällysteen osalta ja mihinkään sillan muihin rakenteisiin ei
tarvitsisi puuttua ja silta säilyttäisi edelleen entisen asunsa.
Terveysaseman kohdalle Mannerheimintietä tulisi rakentaa korotettu
suojatie linja-auto pysäkkien kohdalle joka hillitsisi nopeutta ja
parantaisi jalankulkijoiden turvallisuutta.

Saviniemen asukasyhdistys on ollut huolissaan alueen liikenneturvallisuudesta sillä viimeaikoina on
sairaalan suoralla kovien nopeuksien vuoksi tapahtunut ulosajojakin
joista kuitenkin toistaiseksi on vältytty ilman vakavampia
henkilövahinkoja, mutta kuinka kauan?

Haminan perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vesa Kuukka, Ari Rinne, Peter Muurman, Jari Reinikka, Harri Kerkelä,
Kalle Heijari, Janne Nyholm”

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa