VALTUUSTOALOITE KOULUKULJETUKSEN LAAJENTAMISESTA

VALTUUSTOALOITE KOULUKULJETUKSEN LAAJENTAMISESTA

Maksuttoman koulukuljetuksen laajentaminen koskemaan kaikkia 1. ja 2. luokan oppilaita, joiden koulumatkan pituus on enemmän kuin 3 km yhteen suuntaan. Esitämme, että maksuton koulukuljetus laajennetaan koskemaan kaikkia Haminan kaupungin 1. ja 2. –luokan oppilaita, joiden koulumatkan pituus on enemmän kuin 3 km yhteen suuntaan.

Pitkät koulumatkat ovat fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia pienille koululaisille. Liikenneolosuhteet ovat vaarallisia mm. kapeilla, katuvalottomilla ja vailla pyöräteitä olevilla tieosuuksilla. Pienten oppilaiden kulkiessa itsenäisesti kouluun jalan tai polkupyörällä he tekevät kaikissa olosuhteissa itse kaikki omaan liikkumiseensa liittyvät päätökset. Näin ollen yksittäisen oppilaan koulumatkan vaativuus ja oppilaan kypsyydestä ja kehitystasosta riippuvat valmiudet vaikuttavat siihen, kuinka vaaralliseksi koulumatka muodostuu. Lisäksi jalan tai polkupyörällä liikkuva oppilas on liikenteessä kaikkein suojaamattomimmillaan.

Koulumatkat ovat muuttuneet entistä turvattomammiksi myös lapsiin kohdistuvan väkivallan uhan vuoksi: Tämä on valitettavasti todellisuutta myös Kymenlaaksossa. Perusopetuslain 32 §:ssä on säädetty koulukuljetuksesta. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos oppilaan koulumatka, eli kodin ja koulupaikan välinen matka, on viittä kilometriä pidempi. Lisäksi oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Valtaosassa Suomen kunnista 1. ja 2. luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatkan pituus on yli 3 km yhteen suuntaan. Maksuton koulukuljetus yli kolmen kilometrin yhdensuuntaisilla koulumatkoilla 1. ja 2. –luokan oppilailla on käytössä lähikunnistamme mm. Kouvolassa ja Pyhtäällä. Palvelulinjalla on jo olemassa olevia koulukuljetuksia haja-asutusalueiden oppilaita koskien: Näin ollen mahdollisesti jo olemassa olevia koulukuljetuksia hyödyntämällä aikaansaataisiin kohtuullisin kustannuksin esittämämme koulukuljetusten laajentaminen.

Pyydämme selvittämään mahdollisuudet koulukuljetusten laajentamiselle koskemaan kaikkia haminalaisia 1.-2. –luokan oppilaita, joiden koulumatkan pituus on enemmän kuin 3 kilometriä yhteen suuntaan.

Haminassa 5.3.2013

Perussuomalaisten Haminan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa