VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖ OY HAMINAN HAILIKARI -NIMISEN OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI WINWIND OY:N KONKURSSIN JÄLKITILANTEESSA

Osakassopimuksen kohta 1.3 toteaa: ”osapuolet sopivat nimenomaisesti, että tämä osakassopimus sitoo myös Kiinteistö Oy Haminan Hailikaria”. Sopimuksen kohta 13. Salassapito toteaa: ”tämä osakassopimus ja sen liitteet ovat julkisia sillä tavalla kun kunnallisessa päätöksenteossa asiakirjojen julkisuudelta edellytetään”.

Winwind Oy:n konkurssi on suurelta osin mitätöinyt ko. osakassopimuksen määräyksiä ja tavoitteita. Kiinteistö Oy Haminan Hailikarinimisen yhtiön toiminta perustuu nykyään pelkästään tehdashallikiinteistön vapailla markkinoilla tapahtuvaan vuokraustoimintaan, mikä toiminta on kaukana osakassopimuksen ja osakkaiden alkuperäisistä lähtökohdista ja tavoitteista. Tämä toiminta ei myöskään kuulu kunnan tehtäviin tai toimenkuvaan.

Raskaasti ylivelkaantuneen Kiinteistö Oy Haminan Hailikarin yritystaloudellinen tilanne on toivoton. Yhtiö ei ole kyennyt tulorahoituksellaan suoriutumaan kiinteistön hoitokuluista velkojen korkojen maksuista velkojen lyhennyksistä puhumattakaan.

Osakassopimuksen kohta 8. Osakkeiden luovutus ja sopijapuolten irtautuminen sijoituksestaan kohta 8.4 toteaa: ”osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että tavoitteena on kiinteistöyhtiön koko osakekannan siirtyminen kaupalla Winwind Oy:lle. Ellei WW halua sijoittaa osakkeiden hankintaan, osakkaat myyvät yhdessä kaikki osakkeet yhtiön ulkopuoliselle ostajalle heti, kun osakkeille löytyy ostaja”. Winwind ei halua sijoittaa eikä se edes halunnut maksaa vuokriaan. Kiinteistö Oy Haminan Hailikari perustettiin kansainvälisen WinWind Ltd tuulivoimaloiden valmistustoimintaa varten. Se projekti epäonnistui ja tuli Haminalle kalliiksi. Haminan kaupungilla ei kuitenkaan enää ole mitään syytä kasvattaa tappioitaan roikkumalla osakkaana

Kiinteistö Oy Haminan Hailikarissa, mitä kauemmin, sen raskaammaksi taakaksi Winwind-uhkapeli koituu Haminalle ja sen veronmaksajille. Haminan kaupungin tulee siksi ryhtyä viivyttelemättä määrätietoisiin toimenpiteisiin ko. tilanteesta irtautumiseksi.

Peter Muurman

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa