Valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätöksellä jätettyyn hakemukseen

Uusi valtuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan konsulttien laatiman Tervasaaren vierasvenehankkeen yleissuunnitelman. Johtavien viranhaltioiden saatesanoissa todettiin, että vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman toteutus ja rahoitus käsitellään erikseen. Viranhaltijapäätöksellä on jo hankittu ja asennettu julkisuudessa olleen tiedon mukaan noin 100.000 euroa maksanut ponttoonilaituri, mistä kilpaileva valmistaja on valittanut. Viranhaltijapäätöksellä on myös jätetty Aluehallintovirastolle lupahakemus tänä vuonna aloitettavan pengeraallonmurtajan rakentamista varten Rampsinkarin eteläkärjestä länteen. Aallonmurtajan vedenpäällinen osa olisi yli 30 metriä pitkä, vedenalainen osa yli 40 metriä pitkä ulottuen lähes pohjoiseteläsuutaiseen väylään asti.

Jätetyssä lupahakemuksessa arvioidaan, ettei hankkeella ole vesistön ja sen ympäristön kannalta negatiivisia vaikutuksia. Hakijan, virallisesti siis Haminan kaupungin, ja taustalla operoineen konsulttifirman arvio on virheellinen ja tietoisesti harhaanjohtava. Sulkemalla osittain tai kokonaan vesistön vesivirtauksia, kuten tämä hanke tekisi, vaikutetaan sekä vesistöön että ympäristöön negatiivisesti.

Huviveneily on hyvä harrastus. Sitä harrastetaan pääasiassa kesäkuun-elokuun välisenä aikana. Tänä aikana meriveden korkeusvaihtelut ovat vähäisiä ja tuuliolosuhteet leppoisia. Loka-,marras- ja joulukuussa, jolloin huviveneilijät eivät veneile, meriveden korkeusvaihtelut ovat huomattavat ja ilmiöinä jokapäiväisiä. Näinä aikoina meriveden vaihtuvuudet ovat suuret, sekä virtaukset merilahtiin sisään että sieltä ulos. Kuten tiedetään Haminan merilahdet Rampsinkarista pohjoiseen ovat jo nyt kaislottuneet, liettyneet ja osittain umpeenkasvaneet. Sulkemalla ko. aallonmurtajalla meriveden virtauksia entisestään aiheutetaan merkittävää haittaa vesistölle ja ympäristölle. Tuuliolosuhteille aallonmurtaja ei mahda mitään, kesäisin aallokko Haminanlahdella on harmiton ja ponttoonilaituri toimii aallonmurtajana jo itsessään. Hanke pitää hylätä varsinkin kun siitä ei edes ole mitään hyötyä kesäisille huviveneilijöille.

Lisäksi esitän että Tervasaaren vierasvenesataman yleissuunnitelman toteutusvaiheet asianmukaisine kustannusvaikutuksineen käsitellään päättävissä elimissä erikseen. Hankkeen kustannusarvion suuruus ei mahdu viranhaltijan oikeutettuun päätösvallan piiriin. Paloittelemalla hanke pienempiin osahankkeisiin, vain sen takia, että päätösvalta siirtyy viranhaltijalle, johtaa helposti edellä kuvattuihin virheisiin, epäkohtiin ja jopa korvaamattomiin vahinkoihin.

Perussuomalaiset

Haminassa 30.1.2018

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa