Valtuustoaloite Haminan terveyspalveluiden turvaamiseksi jatkossa iltaisin ja viikonloppuisin

Nyt toisen koronavirusinfekioaallon pelossa on tehty merkittäviä muutoksia Haminan terveysaseman osalta. Iltaisin toiminut kiirevastaanotto (päivystys) on lopetettu niin, että terveysasema sulkee ovensa klo 16 ja kahtena päivänä klo 18. Viikonloput terveysasema on nyt kiinni. Tämä on erittäin huolestuttava muutos haminalaisten terveyden ja turvallisuuden kannalta. Välimatka lähimpään päivystykseen KOKS:iin on 25 kilometriä, ja kaupungissamme asuu kuitenkin 20,000 ihmistä ja kesäaikaan kaupungissamme on paljon lomalaisia lisäksi.

Muutos on tehty johtajaylilääkärin virkamiespäätöksellä ja se on täysin ristiriidassa Haminan kaupungin ja Kymsoten välisen palvelusopimiksen kanssa. Päätös on perusteltu tilapäiseksi ratkaisuksi, mutta koska jo ennen koronavirusongelmaa Kymsoten talous ei ollut mitenkään loistavalla tasolla, niin pahasti pelkäämme että tämän tilapäisen muutoksen jälkeen palvelujamme karsitaan, kun kuntalaiset pikkuhiljaa tottuvat siihen ettei palvelujen taso ole enää entisen tasoinen.

Kymenlaakson keskussairaalan uudessa ensiavussa ei ole nytkään ruuhka-aikoina mahdollisuutta hoitaa asianmukaisella nopeudella potilaita, niin nyt iltaisin haminalaisten asiointi siellä tulee tekemään ongelmasta vielä suuremman. Muistakaamme lisäksi että Haminan kiirevastaanotto on toiminut tähän mennessä loistavin arvosanoin. Jo nyt keskussairaalan keskimääräiset odotusajat ovat noin 4-6 tuntia, ja pahimmillaan potilaat joutuvat odottmaaan Jopa yli 10 tuntia siihen, että saadaan tehtyä diagnoosi ja suunniteltua asianmukainen jatkohoito.

Me Haminan Perussuomalaiset edellytämme nyt välittömästi tämän epäkohdan oikaisua kaupunkilaisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi. On selvitettävä oliko Kymsoten johtava viranhaltija ylittänyt toimivaltansa päätöstä tehdessään, koska hän toimi palvelusopimuksen vastaisesti. Vaadimme että Kymsoten johto esittää asialliset perustelut tästä muutoksesta.

Vaadimme luonnollisesti tehdyn palvelusopimuksen noudattamista. Lisäksi edellytämme selvitystä Kymsoten johdolta, miksei kuntalaisia tai edes kaupunginvaltuutettuja informoitu asiasta etukäteen edes kohtuullisessa ajassa.

On järjetöntä lopettaa meidän toimivan terveysaseman palveluja, kun meillä tilat ovat asianmukaiset ja potilaiden asioimisajat kiirevastaanotolla ovat olleet selkeästi lyhyempiä kuin keskussairaalaan ensiavussa. Vaadimme lisäksi että entisenlainen kiiirevastaanotto jatkuu Haminan terveysasemalla entiseen malliin. On olemassa lukuisia muitakin sairauksia kuin koronavirus. Myös kotkalaiset, pyhtääläiset ja kaikki KOKS:n ensiapua tarvitsevat ihmiset tulevat kärsimään tämän kaltaisesta muutoksesta ensiavun edelleen ruuhkaantuessa entistä enemmän.

Haminan Perussuomalaisten puolesta,
Ari Rinne

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa