VALTUUSTOALOITE HAMINAN SAIRAALAN JA PÄIVYSTYKSEN PUOLESTA

Perussuomalaisten valtuustoryhmä, kuten varmasti muutkin ryhmät, ovat todella huolestuneina seuranneet sote-keskustelua. Viime viikolla uutisissa tuli ilmi että Haminan sairaalatoiminta sekä ilta- ja viikonloppupäivystys olisi uhattuna. Toimintaa oltaisiin siirtämässä tämänhetkisten tietojen mukaan Kotkan keskussairaalaan.

Terveyskeskuspäivystyksen merkitystä korostaa nykyaikainen vaatimus päästä tarvittaessa nopeasti lääkärin arvioon. Tämä asia korostuu haja-asutusalueella, jossa välimatkat saattavat olla pitkiä. Lapsilla hengitystieinfektiot saattavat aiheuttaa nopeasti hengenahdistusta sekä kuivuminen nopean voinnin huononemisen. Lapsilla esiintyy paljon tapaturmia. Aikuisilla nopeaa hoitoa vaativat akuutit sydäntapahtumat, rytmihäiriöt, hengenahdistus, halvausoireet sekä tapaturmat. Astmaa ja diabetesta sairastavilla ihmisillä esiintyy kausittaisten infektio-epidemioiden aikana merkittävästi oireita, jotka vaativat nopeaa arviota.

Haminan terveyskeskuksen päivystys on auttanut ns. pienten asioiden hoidossa myös paikallisia vanhainkoteja. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhainkodin sairaanhoitaja kysyy päivystysaikoina päivystävältä lääkäriltä lupaa antaa tarvittavia lisälääkkeitä ko. yksikön potilaille. Palvelutaloissa asuvat hyvin iäkkäät ja vaikeasti sairaat ihmiset, joilla on usein lääketieteellisin perustein tehty hoidonrajauksia. Tämän kaltaisten ihmisten hoidon kulmakivenä on hyvä perushoito.

Haminan kaupungin väestörakenne on voimakkaasti ikääntyvää. Vuonna 2019 Haminassa arvioidaan olevan 2778 yli 75 vuotta täyttänyttä, ja 832 yli 85 vuotiasta. Vuonna 2030 samat lukemat ovat n.3200 ja n.1100. Selvää on siis että toimivat terveydenhuollon lähipalvelut ovat kaupungissamme erittäin tärkeitä ja palveluiden tarve kasvaa vielä vuosikymmenten ajan.

Vaikka tavanomaisessa terveyskeskuksessa ei olisi ollenkaan päivystystoimintaa, on siellä joka tapauksessa oltava asianmukaiset tilat ja välineet akuutisti sairastuneita potilaita varten sekä tähän henkilökunnan asianmukainen koulutus.

Tämän aloitteen liitteenä on mukana asiantuntijan (osastonylilääkäri Ari Rinne) tekemä selvitys jossa on käsitelty Haminan terveyskeskuksessa päivystysaikana käyneiden potilaiden hoidon kustannusarvio ja sitä verrataan tilanteeseen, jossa olisi tarvittu päivystysaikana Carean ensiavun palveluja. Kuten selvityksestä näemme, niin päivystystoiminnan jatkuminen Haminassa entisellä tasolla on paitsi ihmislähtöisempi niin myöskin taloudellisesti huomattavasti edullisin ratkaisu. Erotus sille summalle mikä yhteiskunnalle muodostuisi lisäkuluksi, jos kaikki Haminan päivystystä tarvitsevat potilaat hoidettaisiin Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä verrattuna nykyisiin kustannuksiin, on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaatii, että Haminan kaupunki tekee kaikki mahdolliset ja vaikka mahdottomatkin toimenpiteet turvatakseen kaupunkilaisten sekä kesäasukkaiden terveyspalvelut myös jatkossa nykyisellä palvelutasolla.

Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa