VALTUUSTOALOITE HAMINALAISILLE OMAISHOITAJILLE MAKSUTTOMIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN MAHDOLLISTAMISESTA SEKÄ SOSIAALISIN PERUSTEIN MYÖNNETTÄVIEN LIIKUNTAKORTTIEN BRUTTOTULORAJAN ALENTAMISESTA

Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Haminan kaupunki ryhtyy tarjoamaan maksutonta liikuntaa uimahalleissa
ja kuntosaleilla niille haminalaisille omaishoitajille, joilla on voimassa
oleva omaishoidon sopimus ja joiden hoidettavana on haminalainen
henkilö. Tällä halutaan tukea monipuolisesti omaishoitajien
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista jaksamista.

Lisäksi esitän, että Haminan kaupunki alentaa sosiaalisin perustein
myönnettävien liikuntakorttien vaatimuksia (bruttotulorajaa), jotta aiempaa
useampi pienituloinen voisi hyödyntää kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita.
Tällä olisi myös terveyttä edistävä vaikutus.

Kustannuksena tämä ei kaupungille olisi suuri, mutta juurikin terveyttä,
liikuntaa ja hyvinvointia edistämällä voisi olettaa, että sosiaali- ja terveysmenot
pienenisivät. Lisäksi Hamina vahvistaisi imagoaan kuntalaisista
huolehtivana kaupunkina.

Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa