VALTUUSTOALOITE ALIHANKINTASOPIMUSTEN KILPAILUTTAMISEKSI

Haminan kaupungilla on useita alihankintasopimuksia jotka on ilmeisesti uusittu ilman kilpailutusta. Tällaisia on esimerkiksi vartiointipalveluiden osalta, jossa kilpailutusta ei ole tehty 13 vuoteen. Alalla kuitenkin on lukuisia toimijoita ja hintakilpailu on kovaa. Ajankohtaiseksi tulee pian myös paljon puhuttu pyykkipalveluiden kilpailutus.

Huomiota kilpailutuksessa tulee käyttää erityisesti siihen kuka antaa kokonaisvaltaisesti, eli myös verotuksellisen näkökulman mukaan, edullisimman tarjouksen. Tämän mahdollistaa myös EU-direktiivit. Erinäisten tutkimusten mukaan samaan kuntaan veroja maksavan ja kuntalaisia työllistävän yrityksen tarjous voi olla jopa 15-25 % korkeampi kuin ulkopaikkakuntalaisen tai ulkomaalaisen yrityksen tarjous ollakseen silti kokonaisvaltaisesti edullisin.

Tällaisella menettelyllä Haminan kaupunki saa todennäköisesti lisää verotuloja sekä työpaikkaomavaraisuus kasvaisi. Myös paikallisilla pienyrittäjillä olisi täten paremmat mahdollisuudet tarjouskilpailuissa kuin suurilla yrityksillä.

Hankinnat tulee myös, jos mahdollista, käsitellä kokonaisuutena eikä pilkkoa pienempiin osiin jolloin viranhaltijan toimivalta riittää ratkaisemaan pala kerrallaan. Tällöin kilpailutusta ei tarvitse viedä toimielimen ratkaistavaksi. Näin on tehty mm. juuri vartiointipalveluiden ratkaisuissa. Tällä tavalla kierretään myös julkisen valvonnan periaatetta.

Esitämmekin, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin jotta kaikki merkittä- vät julkiset hankinnat kilpailutettaisiin, läpinäkyvästi sekä säädösten mukaisesti. Ensisijaisesti tärkeimpänä pidämme että vähintään kaikki yli viisi vuotta sitten kilpailutetut ja toistaiseksi voimassa olevat sopimukset otettaisiin tarkastelun kohteeksi. On myöskin tutkittava mitä ulkoistettuja palveluita Haminan kaupunki pystyisi itse tuottamaan nykyisiä kilpailutussopimuksia halvemmalla.

Perussuomalaisten Haminan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa