Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Valtuustoaloite jätetty yhdessä Suunta -valtuustoryhmän kanssa

 

Tero Pasi jätti valtuustoryhmä Suunnan sekä perussuomalaisten
valtuustoryhmän puolesta seuraavan valtuustoaloitteen:

”Haminan kaupungin hallintosäännön (voimaantulo 1.1.2019) luvussa
14 Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus pykälässä 131 Kyselytunti
todetaan mm. seuraavaa:
”Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla
vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloutta
koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston
kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen.
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa
kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei
puheenjohtaja toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen
esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisä kysymystä.
Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.”

Kaupunginvaltuuston kokouksissa ja iltakouluissa aihepiirit ovat usein
hyvin rajattuja eikä luottamushenkilöillä ole täten mahdollista ottaa
esille tarpeelliseksi katsomiaan asioita. Kyselytuntien aiheita ei ole
rajattu, joten kyselytunti on tilaisuus, jossa luottamushenkilöt ja muut
kuntalaiset saavat tietoa ajankohtaisista asioista tai muista
tarpeelliseksi katsomistaan asioista. Kyselytunti tarjoaa
luottamushenkilöille mahdollisuuden vaikuttaa aktiivisesti ja lisätä
kanssakäymistään kuntalaisten kanssa.

Kuluneella valtuustokaudella kyselytuntimenettely ei ole ollut vielä
käytössä. Me, valtuustoryhmä Suunta ja Perussuomalaisten
valtuustoryhmä, esitämme, että kyselytuntimenettely otetaan aktiivisesti
käyttöön Haminan kaupungissa. Kyselytunti olisi hyvä järjestää
vähintään kahdesti sekä kevät- että syysistuntokauden aikana.

Haminassa 17.9.2019
Valtuustoryhmä Suunta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa