Sote ei tarkoita terveyskeskuksen alasajoa

Sote aiheuttaa hämmennystä sekä Haminan asukkaissa että meissä terveydenhuollon ammattilaisissa. Lehdissä on käsitelty värikkäästi Kotkan ja Kouvolan päivystysten kohtaloa, ja onneksi keskussairaalan peruskorjaussuunnitelma sai hiljattain valtiovallan siunauksen. Riita pohjoisen ja etelän välillä on jättänyt varjoon ympäröivät pienemmät kunnat. Huolta on aiheuttanut päätösvallan katoaminen kauas maakuntaan, missä sitten unohtuvat syrjäisemmät paikat kuten Hamina.

Tiedustelin sähköpostitse sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kantaa tulevaan soteen ja siihen, miten meidän tulisi varautua oman terveyskeskuksemme kohtaloon Haminassa. Vastaus oli rohkaiseva. STM ei aseta mitään uusia raameja Haminan terveyskeskukselle, eli nykyisiä palveluja ei tule karsia. Tulevaisuudessa säännöksellä velvoitetaan terveyskeskuksen järjestämään kiireellistä vastaanottotoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin, millä nimenomaan halutaan parantaa paikallisia palveluja. STM pitää tärkeänä, että Haminan kaltaista yksikköä kehitetään väestön tarpeesta lähtien sellaiseksi, että palvelu on lähellä ihmistä. Ja että palvelu on samalla laadukasta ja ammattitaitoista.

STM:n kanta Kymenlaaksosta on, että Kotkassa sairaala säilyttää ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen. Terveydenhuoltolain 50§ 3 momentti antaa sairaanhoitopiirille vapaat kädet suunnitella itse päivystyksensä laajuutta. Tulevaisuudessa sekä päivystyksen että kiirevastaanottopaikkojen hallinnointi ja budjetointi tapahtuu maakunnissa, eli tämä on asiassa merkittävä muutos.

Terveyskeskuksemme päivystystä kutsutaan tulevaisuudessa iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaksi kiirevastaanotoksi, eikä ministeriö edellytä sen muuttamista. Se, millainen organisaatio maakuntaan soten myötä muodostuu, on edelleen käsitteenä abstrakti. Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, tulee mukaan yksityisiä toimijoita, valinnanvapautta ja lähipalveluja. Vieläpä tulee säästöä sekä tehokkuutta. Mitä nämä oikeasti tarkoittavat, jää vielä avoimeksi.

Koska monta asiaa on vielä kesken, ei ole ollenkaan samantekevää mitä sote-työryhmässä puhutaan. Terveyskeskustamme kuitenkin rohkaistaan kehittämään. Suotavaa olisi, että työryhmässä kuunnellaan asiantuntijoita ja kaupungin päättäviä poliitikkoja, jotta suunnitelmat eivät syntyisi piilossa kabineteissa. Meidän ammattilaisten kuuluu jatkuvasti seurata ja analysoida tietoa uudesta maakuntauudistuksesta, mutta myös ymmärtää informaatiota. Pitää myös meluta oman kaupungin eduista. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, ettei ajeta alas hyvin toimivaa terveyskeskustamme tulevaisuuden pelossa.
Ari Rinne (per.), osastonylilääkäri

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa