Sote ei paranna ikääntyviä kuntalaisia

Aiemmin Hannah Honkanen ( KESK, sit.) kirjoitti SOTE:n kovin positiivisesta vaikutuksesta haminalaisten elämään. Käsitykseni terveydenhuollon tulevaisuudesta “ruohonjuuritasolla” on kuitenkin toisenlainen.

Päivittäin kohtaan työssäni useita vanhuksia, jotka eivät kotihoidon avulla kotonaan pärjää. Päivystyksen henkilökunta joutuu useita kertoja päivässä miettimään jatkohoitopaikkaa muistisairaille tai liikuntakyvyttömille vanhuksille terveyskeskuksen vuodeosastojen ollessa täynnä ja ylipaikoilla. Valitettavan usein tuo ainut jatkohoitopaikka löytyy keskussairaalasta, vaikka sairaus ei sitä edellyttäisikään.

Jo nyt, ennen kaavailtua vuodeosastojen lakkauttamista, olemme siis “oravanpyörässä”, jossa vanhuksia siirretään päivittäin kotoa päivystykseen ja päivystyksestä edelleen keskussairaalan sakkopaikoille jonottamaan terveyskeskuksen vuodeosastopaikkaa. Vanhustyön vastuulääkärin irtisanoutuminen on osaltaan lisännyt vanhusten päivystyskäyntien ja jatkohoidon tarvetta. Tällä hetkellä jatkohoitojono keskussairaalasta Haminan vuodeosastoille on jo melkoinen. Miten mahtaa olla tilanne tulevaisuudessa, jos vuodepaikkoja terveyskeskuksessa edelleen vähennetään?

Kotihoidon henkilökunta tekee erittäin vaativaa ja raskasta työtä tiukasti mitoitetussa aikataulussaan. Taitoa ja halua on tehdä vanhusten elämästä inhimillisempää, mutta valitettavasti Haminan kaupungin tiukka budjetti on tehnyt inhimillisyydestä lähes mahdottomuuden sekä hoitajille että hoidettaville. Kustannustehokkuus tuntuu ajavan kaiken muun edelle.

Hienoja visioita tulevasta SOTE:sta on luotu: Sairaat hoidetaan videoyhteyksien ja liikkuvien palveluiden avulla. Ne kaikki havainnot, joita hoitohenkilökunta jo pelkillä aisteillaan tekee työssään potilaan kanssa kasvotusten, ovat korvaamattomia epäkohtien ja sairauksien havaitsemisessa. Jatkossa voi moni havainto ja diagnoosi jäädä tekemättä. Pelkät kotiin tuodut palvelut eivät koskaan tule koskaan korvaamaan terveyskeskuksen sisällä annettavaa hoitoa, sillä huonokuntoisten vanhusten määrä lisääntyy koko ajan.

Haminan päättäjillä on ollut hyvin erikoinen suhtautumistapa tulevaan SOTE:een. Siinä missä lähikunnissa kehitetään palveluja, niin Haminassa niitä karsitaan, kuten esim. laboratoriotoiminnan kanssa tehtiin. Rtg- ja laboratoriopalvelut ovat ehdoton edellytys hyvälle ja sujuvalle hoidolle. Laboratorion siirryttyä HUS:in alaisuuteen, on potilaiden hoito koko terveyskeskuksessa selkeästi vaikeutunut ja odotusajat pidentyneet.

Olisiko nyt korkea aika miettiä, kuinka saamme pidettyä yllä jo olevan, toimivan terveydenhuollon palvelut ja myös kehittää uutta, entistä parempaa palvelua? Olisiko aika kysyä mielipiteitä ja konkreettista tietoa asioista jatkuvasti kouluttautuvilta hoitajilta ja lääkäreiltä, sen sijaan, että “odotamme kevättä, jolloin täsmennetään, mitä palveluja kustakin SOTE- pisteestä jatkossa löytyy”, kuten Hannah Honkanen kirjoitti? Annammeko todella naapurikuntien edustajien sanella sen, mitä meille haminalaisille jää? Vielä hetken aikaa odoteltuamme, me haminalaiset voimme todeta, että SOTE-juna meni jo!

 

Pia Liikkanen, sairaanhoitaja, Haminan TK, päivystys

Perussuomalaiset, sit.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa