Maakuntauudistus vaatii valppautta

Noin 70 prosenttia julkisen vallan kaikista menoista, siis meidän kaikkien maksamista kaikista veroeuroista ja vieläpä otetuista lainoista, on kanavoitunut kuntien kautta. Nyt sangen suuri muutos on tuloillaan. Maakuntahallintoon on siirtymässä noin 75 prosenttia kuntien nykyisistä menoista. Prosenttiluvut ovat suuruusluokkaa kuvaavia. Tekeillä on suurin hallinnollinen uudistus, mitä Suomessa on koskaan kertaheitolla tehty. Sen hallinnoiminen ja hallitseminen on kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia.

Jo nyt tiedetään, että niin sanotun sote-uudistuksen parissa suunnittelutyötä tekevät johtavat viranhaltijat näkevät asiat usein toisin kuin kentällä käytännön työtä tekevät alan ammattilaiset. Nyt valittavien uusien kunnanvaltuutettujen ja päättäjien on syytä olla valppaina, että kuntalaisten, sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien, todelliset edut ja tarpeet otetaan huomioon. Näin tärkeässä asiassa ei ”tästä on jo sovittu” -asenne tule kysymykseen. Kuntalaisten etujen ajaminen ei ole ”trumppilaisuutta”, kuten toimittaja Seppo Häkkinen (KySa 11.3.) kolumnissaan kirjoitti, vaan valittujen uusien valtuutettujen oikeutettu, ”legitiimi”, oikeus ja velvollisuus.

Lisäksi maakuntauudistus tuo mukanaan suuren kuntataloudellisen haasteen kunnille. Esimerkiksi Haminan 21,5 prosentin kuntaverosta peräti 13 prosenttiyksikköä siirtyy maakuntahallintoon, vain 8,5 prosenttiyksikköä jää enää Haminan kaupungille ja kaupungin noin 1 300:sta työntekijästä noin puolet, eli 650, siirtyvät myös. Luvut kertovat karun todellisuuden, jäljelle jäävän kuntahallinnon ja kunnan on myös pakko uudistua.

”Trumppilaisuutta” ei ole sekään, kun todetaan, että maakuntahallintoon siirtyvien sote-palvelujen niin sanottu sopeuttamistarve on melkoinen. Kymenlaaksossa laskennallinen sopeuttamistarve nousee lähes 600 euroon asukasta kohden. Toisin sanoen, ellei toimintojen tehostaminen johda vastaaviin säästöihin, hakee valtiovalta puuttuvat rahat veronmaksajien kukkaroista. Tässäkin asiassa luottamushenkilöiden yli kuntarajojen on syytä olla valppaina.

Koskaan aikaisemmin valittavat kunnanvaltuutetut eivät ole olleet niin paljon vartijoina kun tällä kertaa. Koska mr. Trump, nykyään The President of the United States, ei ole täällä ehdokkaana, tulee meidän olla valppaina ja hoitaa tämä asia hyvin ihan itse.

Peter Muurman, kuntavaaliehdokas, (ps.), Hamina

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa