Kymenlaakson yhteistyösuunta on yksiselitteisesti pääkaupunkiseutu

Maakunnassamme ja erityisesti Kouvolassa on käyty talven aikana aktiivista keskustelua alueen maantieteellisestä yhteistyö- ja kehityssuunnasta. On jopa esitetty vaalipiirin kokoisen Kaakkois-Suomen maakunnan perustamista, jossa uudeksi maakunnaksi yhdistyisivät nykyiset Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.

Tätä keskustelua on virinnyt viime syksystä lähtien erityisesti Etelä-Karjalan maakuntajohtajan Matti Viialaisen suulla.

Tämä skenaario ei ole Kymenlaakson sote-rakenteen, yhdyskunnallisen, elinkeinopoliittisen tai väestöllisenkään kehityksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista, eikä se ole maakuntamme työssäkäyvän väestön ja yritysten etu millään tavalla.

Työpaikkakehitys on maakunnassa saatava kasvuun ja yritysten toimintaedellytyksiä parannettava, mutta samalla monipuoliset liikenneyhteydet lännen suuntaan ja erityisesti pääkaupunkiseudulle on turvattava maakunnan molemmista suunnista. Tässä Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola on ollut aivan oikealla linjalla, ja tätä linjaa Kymenlaakson kuntien luottamushenkilöiden on syytä tukea.

Keskusteluun liittyvät voimakkaasti myös uudet suunnitellut raideliikenteen ratalinjaukset. Tästä Kymenlaaksossa ei ole löydetty yksimielisyyttä. Päinvastoin, Kymenlaakso on tässä suhteessa hyvin ristiriitaisessa tilanteessa.

Jo nyt pääkaupunkiseudulta Lahden kautta Kouvolaan on olemassa raideyhteysväli, Etelä-Kymenlaaksossa tätä yhteyttä ei ole ollenkaan. Uusi itäratayhteys Porvoon kautta Kouvolaan nopeuttaisi toki liikennettä Helsingistä ja Helsinki-Vantaa-lentoasemalta Kouvolaan hiukan. Mutta suora yhteys itäisen rantaradan muodossa Helsingistä Porvoon, Loviisan ja Kotkan, ehkä jopa Haminankin läntisen alueen kautta Etelä-Kymenlaaksoon avaisi aivan uuden yhteyden ja edistäisi Suomen suurimman vientisataman Hamina-Kotka-sataman potentiaalia aivan uudella tavalla.

Lisäksi maakunnallista eripuraa löytyy maakunnallisen sote-kuntayhtymä Kymsoten toiminnasta. Tässä suhteessa meillä on vielä todella paljon tekemistä, jotta yhteisiä näkökulmia löydetään.

Kymenlaakson tulevaisuus elinkeinopolitiikan ja aluekehityksenkin näkökulmasta on tiukasti sidottu Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun ja joiltain osin Päijät-Hämeen suunnan mahdollisuuksiin. Puheet Kaakkois-Suomen maakunnasta on syytä torpata.

Olen sydämestäni ja juuriltani kymenlaaksolainen enkä toivo maakuntaamme enää yhtään lisää vastakkainasettelua, mutta mikäli Kouvolassa havitellaan uutta tiivistä suuntautumista Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan suuntaan, on Etelä-Kymenlaakson Kotkan-Haminan seudun vahvistettava yhteistyötään itäisen Uudenmaan kaupunkeihin ja sitä kautta yhä tiiviimmin Helsingin seutuun.

Tämä on kaupan, elinkeinopolitiikan ja työllisyysnäkökulmienkin kautta täysin perusteltua ja tämä on syytä tiedostaa kun asioita pohditaan eteenpäin.

Antti Pakkanen, kaupunginvaltuutettu (ps.), Kymsoten valtuuston jäsen, Hamina

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa