Koulurakennusten hoito lyöty laimin Haminassa

Haminan kaupungin virkamiesjohto ehdottaa kuuden koulun sulkemista, koska koulurakennusten korjaus ja hoito tulee liian kalliiksi. Tätä kutsutaan säästämiseksi ja ehdotuksia väitetään vastuullisiksi sekä välttämättömiksi kuntatalouden tervehdyttämistoimiksi.

Miten tähän on tultu? Kaksi valtuustokautta sitten kaupungin nettovelka oli 20 miljoonaa euroa, nyt se on 76 miljoonaa euroa, johon on lisättävä uimahalliyhtiön vaatima 10 miljoonaa euroa. Tase oli tuolloin (kahdeksan vuotta sitten) 20 miljoonaa euroa ylijäämäinen, nyt käytännössä alijäämäinen. Vakavaraisuusaste oli 76,6 %, nyt 46,5 %. Tämä on saldo jokavuotisista veronkorotuksista huolimatta!

Edellä mainitun lisäksi on ”säästetty” ottamalla korjausvelkaa, eli mm. kiinteistöjen huoltoon ja korjauksiin ei ole myönnetty riittävästi määrärahoja eikä muita voimavaroja. Vuonna 2010 korjausvelan määräksi arvioitiin (tietenkin konsultti) 11,6 miljoonaa euroa.

Alibudjetointi on jatkunut, joten summa on kasvussa. Tästä syystä koulurakennusten ja muiden kiinteistöjen kunto on rapistunut. Luonnollinen seuraus on, että niiden arvioidut korjauskustannukset ovat nousseet kiihtyvällä vauhdilla.

Otetun korjausvelan maksajiksi ehdotetaan nyt koululaisia sekä heidän huoltajiaan ja vanhempiaan. Tarkoituksena on kuitata korjausvelka tältä osin siis jättämällä kuuden koulurakennuksen korjaustyöt tekemättä. Miten tämä kohentaa kuntataloutta?

Kaikkien tietämä, tosin vain realistien tunnustama, korjausvelka ei ole kirjanpidossa eriteltynä merkintänä eikä sen tämäntapainen kuittauskaan siis siellä voi näkyä. Se, mikä mahdollisesti kuuden lakkautettavan koulun huolto- ja lämmityskustannuksina voitetaan, menetetään koululaisten kuljetuskustannuksina, joiden on arvioitu lisääntyvän 400000 eurolla vuodessa.

Yksilöiden, perheiden ja kyläyhteisöjen menetyksiä on vaikea arvioida rahassa, kaikki myöntänevät niiden olevan merkittäviä.

Koulujen lakkauttamisesta aiheutuvat aineelliset ja aineettomat haitat ja vahingot ovat huomattavasti suuremmat kuin kuntatalouden heikosta tilasta päävastuullisen kuntajohdon arvioimat kyseenalaiset hyödyt. Siksi nyt ehdotettu ratkaisu on ehdottomasti hylättävä.

Peter Muurman

Kaupunginvaltuutettu (ps.)

Hamina

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa