Koulu- ja päiväkotikiinteistöjä ei osakeyhtiöön

Haminan talous on sangen heikossa kunnossa. Nyt on jouduttu pakkosäästämisen eli palvelujen karsimisen tielle.

Viimeisin suuri oivallus on sijoittaa koulut ja päiväkodit kiinteistöosakeyhtiöön. Osakeyhtiö päättäisi kunnan sijasta yhtiölle siirretyn kiinteistömassan asioista. Yhtiölle nostamiensa lainojen turvin se huolehtisi niiden hoidosta sekä tarvittavista kiinteistöihin kohdistuvista investoinneista.

Mikä tehtävä jäisi kunnalle ja kunnan veronmaksajille? Se olisi tietenkin ”vain” maksajan iloinen roolisuoritus, mihin sisältyisi myös uuden organisaation, eli yhtiön hallintokulut.

Yhtiön nostamat lainat eivät näkyisi kunnan taseessa, mutta sitäkin näkyvämmin kunnan tuloksen alijäämänä. Lopputulos: karsitaan lisää palveluja. Valtaosa palveluista on lakisääteisiä, joten se tie on onnettoman lyhyt, mutta

toivottoman raskas.

Hankkeeseen liittyy myös suuria periaatteita. Mikäli koulut ja päiväkodit siirtyvät osakeyhtiöön, siirtyvät ne samalla kuntalain ja julkisuuslain piiristä osakeyhtiölain piiriin. Silloin voimme sanoa tältä osin jäähyväiset kunnalliselle demokratialle, läpinäkyvyydelle ja avoimuudelle. Yhtiössä päätetään mitkä koulut ja päiväkodit korjataan, mitkä ei, siis käytännössä myös, mitkä suljetaan mitkä ei.

Lasten vanhemmat ja huoltajat voivat kääntyä yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan puoleen, mutta osakeyhtiölain salassapitosäännösten takia kumpikaan ei kerro mitään. Kunnan johtavat virkamiehet ja keulapoliitikot vastaavat kysyttäessä, ettei asia kuulu heille, asiaa hoidetaan yhtiössä.

Miten kunnan toimielimien ja yhtiön hallituksen yhteisymmärrys aiotaan hoitaa niissä lukemattomissa yleisissä ja yksilöllisissä kysymyksissä, joita näissä asioissa aina on?

Entä mikä toimielin vastaa kuntataloudesta? Kaikki yhtiön kustannukset kiertyvät joka tapauksessa kuntatalouteen, mutta niitä koskevat päätökset tehtäisiin osakeyhtiölain alaisuudessa osakeyhtiön hallituksessa.

Kymen Sanomien 7.3. uutisessa todettiin virkamiesten selvitelleen asiaa siinä hengessä, että keskittämällä koulu- ja päiväkotikiinteistöjen investointeja saavutettaisiin riittävän suuria kokonaisuuksia. Nämä kiinnostaisivat myös suuria rakennusliikkeitä. Suuret valtakunnalliset rakennusliikkeet eivät yleensä kilpaile ”toisiaan hengiltä”. Entä pienemmät, siis meidän omat, paikalliset rakennusliikkeet, eikö niiden työ kelpaa?

Peter Muurman

Kaupunginvaltuutettu (ps.)

Hamina

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa