Kotka ja Hamina rimpuilevat kuin ahven koukussa – Kuntayhtymä Kymsoten kotipaikka on Kouvola

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 17.11.2020 antaman päätöksen perusteella tilanne on seuraava: kuntayhtymä Kymsoten kotipaikka on Kouvola ja sillä on selkeä äänivaltaenemmistö Kymsoten yhtymävaltuustossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Kouvolan kaupungilla on kuntayhtymässä kirjanpitolain 1 §:n 5 momentin mukainen määräysvalta ja kuntayhtymä Kymsote kuuluu kuntalain 6 §:n mukaisesti Kouvolan kaupungin konserniin (tytäryhteisö). Tällä seikalla on muita lainmukaisia seuraamuksia.

Hallinto-oikeuden asiakirjoista ilmenee, että Kymsotea valmistellut ohjausryhmä, johon kuuluivat kaikkien kuntien kuntajohtajat sekä valtuustojen- ja hallitusten puheenjohtajat, hyväksyi kaiken tämän yksimielisesti (ohjausryhmän pöytäkirjat 12.12.2017, 16.1., 13.9.,10.4.2018). Hallinto-oikeus katsoi, ettei sillä ollut oikeudellisia tai lainmukaisia perusteita muuttaa kuntien yhteisesti ja yksimielisesti sopimaa Kymsoten perussopimusta, mikä on myös hyväksytty kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa. Hakemus siis hylättiin.

Nyt Kotka ja Hamina hakevat valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kotkan kaupunginhallitus päätti asiasta 23.11. ja samaa esitettiin Haminan kaupunginhallitukselle 30.11. mutta kaupunginjohtaja veti esityksensä pois tarkoituksella käsitellä asiaa 7.12.2020, siis valitusajan puitteissa.

Toisin sanoen, omat vapaaehtoisesti ja yhteisesti tehdyt päätökset pitäisi kumota korkeimmassa hallinto-oikeudessa kun Itä-Suomen hallinto-oikeus ei löytänyt sille lainmukaisia perusteita.

Laki ei kiellä kuntajohtajia ja -päättäjiä olemasta ymmärtämättömiä, huolimattomia tai taitamattomia. Huonoa harkintaa ei kuitenkaan tutkita riippumattomissa hallinto-oikeuksissa. Sen arviointi kuuluu kuntalaisille.

Peter Muurman (ps.),

kaupunginvaltuutettu, Hamina

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa