Haminan sairaalan vuodeosastopaikat ovat erittäin tärkeitä sairaanhoidossa

Tämän vuoden alusta Haminan sairaalan kahdelta vuodeosastolta on vähennetty yhteensä neljä potilaspaikkaa ja henkilötyövoimaa. Tämä vaikeuttaa sekä Haminan sairaalan mahdollisuuksia ottaa vastaan potilaita ensiavustaan että sairaalan mahdollisuuksia vastaanottaa potilaita keskussairaalasta jatkohoitoon. Sisätautiosasto 2 on ottanut vastaan jatkohoitoon potilaita keskussairaalasta konservatiiviselta puolelta ja KuJa –osasto operatiiviselta puolelta. Lisäksi molemmat osastot ottavat Haminan ensiavusta potilaita. Jos terveyskeskuksen päivystyksessä todetaan potilaan tila sellaiseksi ettei hän pärjää kotonaan, mutta potilas ei kuitenkaan tarvitse keskussairaalan tutkimuksia on sijoituspaikkana luonnollisesti ollut terveyskeskuksen vuodeosasto. Tällaisia tilanteita syntyy akuuteissa infektiosairauksissa, sydämen vajaatoiminnassa ja monesti vanhusten toimintakyvyn laskiessa niin, ettei kotona pärjätä. Kun sairaansijoja on liian vähän, joudutaan osastojen paikkapulan takia tarpeettomasti lähettämään potilaita keskussairaalan päivystysosastolle ensiavun kautta. Tästä tulee aina merkittäviä lisäkustannuksia.

Erityisesti tämä ongelma korostuu sellaisina aikoina kun potilaskuormitukset ovat suuria, esimerkiksi influenssa- ja vatsatautiepidemia-aikoina. Tällainen ruuhka sitten heijastuu välillisesti keskussairaalan toimintaan niin, että siellä erikoissairaanhoidon kipeästi tarvitsemat potilaspaikat on täytetty potilailla jotka eivät sinne kuulu. 21.2.1017 keskussairaalan osastolla K1 oli jälleen hankala ruuhkatilanne, sillä osasto oli täynnä ja 7 potilasta makasi sairaalan käytävällä. Sairaalan muutkin osastot olivat täynnä. Joskus käytävällä on ollut jopa 11 potilasta vailla intiimiä suojaa. Näin keskussairaalan osaston mahdollisuus ottaa uusia sairaita potilaita tutkimuksiin ja hoitoon on käytännössä olematon. Jos sairaalan osastot ovat ääriään myöten täynnä, tämä vaikeuttaa potilaiden siirtymistä TEHO- ja sydänvalvontaosastoilta pois kun olisi aika. Loppujen lopuksi koko akuuttitoiminta vaarantuu aina potilasruuhkan takia. Hoitohenkilökunnan työn määrä on epäinhimillinen.

Potilasmääriä ei pystytä ennustamaan siten että varattaisiin henkilökuntaa tai tiloja etukäteen riittävästi. Akuutit epidemiat tulevat aina yllättäen, ja vuodesta toiseen hieman eri aikoina. Käytännössä vanhukset ja monisairaat ihmiset tarvitsevat epidemia-aikoina usein lääkärin arviota, hoitoa ja seurantaa vuodeosastoilla. Jokaisessa sairaalassa tulee olla reserviä ruuhkahuippuihin asianmukaisen hoidon turvaamiseksi. Nyt Haminan sairaala on siis vähentänyt yhteensä 4 potilaspaikkaa, mikä on varsin ristiriitaista siihen nähden että väestörakenne kaupungissa vanhenee ja suuret ikäluokat alkavat olla jo 70-vuotiaita. On myös puhuttu koko sairaalan alasajosta. Jos paikkoja on liian vähän olemassa, potilaita joudutaan sijoittamaan monesti käytäväpaikoille mikä ei nykyaikana ole inhimillistä Suomessa. Toisaalta kun potilaita on liikaa osastolla, leviävät tarttuvat taudit helpommin potilaasta toiseen. Myös aikaisemmin kun potilaspaikkoja oli neljä enemmän, ajoittain kärsittiin ruuhka-aikoina tilojen puutteesta, ja nyt voi vain pelätä pahinta mahdollista potilaiden puolesta. Riittävä henkilökuntamitoitus on yhtä tärkeää kuin potilaspaikat. Ja jokainen potilaspaikka on tärkeä.

Aina kun potilas joudutaan siirtämään Haminasta keskussairaalan ensiapuun, maksaa pelkkä käynti kaupungille 148 – 239 euroa per potilas.Kun potilas jää Kotkaan päivystysosastolle seurantaan, vaivan laadusta riippuen lasku on 200 – 1533 euroa hoitojaksosta. Hoitojakso saa kestää enintään 48 tuntia. Jos potilasta ei tämän jälkeen saada jatkohoitoon omaan kaupunkiin, tipahtaa kunnalle 2000 euron lisälasku. Halpaa kuin saippua. Kun erikoissairaanhoidon osastolta ilmoitetaan potilas jatkohoitoon Haminan sairaalaan, ilmoittamisesta 12 tunnin kuluttua alkaa sakkomaksu 247 euroa/vrk. Summa on varsin suuri, kun potilaita on useita joka päivä. Vuodessa on 365 päivää, ja samaan aikaan Haminan sairaalassa tehdään arvokasta potilastyötä koko ajan suorituskyvyn äärirajoilla. Isommalla kapasiteetilla voitaisiin hoitaa huomattavasti halvemmalla enemmän potilaita. Onko tässä mitään järkeä?

Meidän tulee nyt välittömästi tehdä kaikkemme, jotta menetetyt potilaspaikat saadaan takaisin. Emme halua sellaisia lääketieteellisiä ongelmia, jotka johtuvat puutteellisesta toimintaympäristöstä ja nimellisestä säästämisestä. Aluehallintovirastolta ja Valviralta emme halunne jatkossa huomautuksia. Vai kuinka, Haminan terveysjohtaja?

Toimiva perusterveydenhuolto on osa hyvinvointia ja turvallisuutta!
Ari Rinne, osastonylilääkäri

kuntavaaliehdokas, Haminan Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa