Haminan Perussuomalaiset tyrmäävät Kymsoten suunnitelman

Haminan Perussuomalaiset ry. ja Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä yksimielisesti esittävät julkisen vastalauseen julkisuudessakin esillä olleelle Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsoten suunnitelmalle (KySa 17.8.) supistaa Haminan sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden palveluita koronapandemian varjolla. Asiaa ei ole kysytty suoraa Haminalta, eikä Haminan kaupungilla ja sen edustajilla ole ollut mahdollisuutta osallistua asiaa koskevaan päätöksentekoon.

Haminassa toimii tällä hetkellä terveysaseman kiirevastaanoton palvelut klo 8–22. Kymsoten uusimmassa suunnitelmassa kiirevastaanoton palveluita supistettaisiin 31.8.2020 alkaen. Lisäksi terveyskioskit suljetaan.

Julkisuudessa Kymsote on perustellut supistukset Kotkan yksikön lisäresurssien tarpeella uuden perustettavan koronaterveysaseman vuoksi. Koronapandemiaan liittyvät järjestelyt tulee tietysti hoitaa, mutta ratkaisuna ei voi olla, että Haminan jo karsitulta terveysasemalta vähennetään palveluita entisestään siirtämällä henkilökuntaa toisaalle.

Kymsoten alkuperäinen ehdotus vuodelle 2020 Haminan sote-palveluiden tasosta oli, että kiirevastaanottopalvelut supistettaisiin arkisin virka-ajalle klo 8–16. Tähänkään emme silloin suostuneet. Pahoin pelkäämme, että palvelutason leikkausta haetaan nyt koronan varjolla. Kymsote on kertonut, että kyse on tilapäisjärjestelystä. Näyttää kuitenkin siltä, että koronan varjolla Haminaan haetaan pysyviä palvelutason heikennyksiä, joita emme voi hyväksyä. Toivottavasti tämän osalta olemme väärässä.

Tietoa on tihkunut virallisia väyliä pitkin valitettavan vähän. Esimerkiksi Haminan kaupunginvaltuutetuille tai Kymsoten yhtymävaltuustolle asiasta ole tiedotettu lainkaan.

Hamina on sopinut palvelusopimusneuvotteluissa vuodelle 2020 tuotettavat palvelut. Nyt Kymsote on yksipuolisesti muuttamassa sovittujen palveluiden sisältöä. Lisäksi Kymsoten hallintosäännössä on todettu, että palveluverkkoa koskevista muutoksista päätöksen tekee Kymsoten hallitus. Katsomme, että Haminan kiirevastaanoton palvelutason muutoksessa kyse on palveluverkkoa koskevasta muutoksesta, josta ei voida tehdä viranhaltijapäätöstä.

Perusterveydenhuollon palvelut eivät saa heikentyä Haminassa koronan vuoksi. Kun otetaan huomioon, ettei koronatilanne Kymenlaakson alueella edes keväällä noussut hälyttäväksi, niin toiminnan mittavan supistamisen tarkoitusperät ovat arveluttavat. Näytteenoton ruuhkautuminen ei saa olla muusta terveydenhuollosta pois, etenkään haminalaisten terveyden ja palveluiden saatavuuden kustannuksella. Haminan Perussuomalaiset eivät hyväksy suunnitelmaa ja vaativat julkista kirjallista selvitystä tehdyistä päätöksistä, niiden legitimiteetistä ja vaikutuksista.

 

Antti Pakkanen, vt. puheenjohtaja

Haminan Perussuomalaiset ry.

Janne Nyholm, puheenjohtaja

Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa