Valtuustoaloite kuntalain 1 §:n tarkoituksen toteuttamiseksi nykyistä paremmin käytännössä

Hallintosäännön uudistuksella räätälöitiin säännöt konserni- ja
elinvoimajaostosta sekä kyseisen jaoston toimivallasta. Kuntalain 46 §
määrää omistajaohjauksesta, 47 § kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta
ja konserniohjeesta sekä 48 § konsernijohdosta. Lain määräykset ovat
selkeitä. Hallintosäännöllä voidaan siirtää toimivaltaa kyseiselle
jaostolle, niinkuin valtuusto on päättänyt. Kolmihenkisen jaoston
keskeisessä asemassa on sen esittelijä, eli kaupunginjohtaja.
Omistajapolitiikka, omistajaohjaus, kuntakonsernin kokonaisedun
valvonta ja konserninjohto on siten käytännössä supistettu
kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle, mikä
tietenkin oli uudistuksen tarkoituskin.
Haminan kaupungin omistama Haminan Energia Oy kuuluu kaupungin
konserniin, eli kaupungin omistajaohjauksen piiriin ja konsernijohdon
valvonnan alaisuuteen, siis hallintosäännön perusteella ko. jaostolle.
Yhtiön biokaasulaitoshanke, vieläpä sen suuri ja turha
laajennusinvestointi, aiheuttaa merkittävän alaskirjauksen, minkä
suuruus selviää aikanaan kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu ja tullut
julkiseksi. Kaupunki, sen veronmaksajat ja yhtiön asiakkaat joutuvat
kantamaan taloudelliset tappiot yhtiön itsensä lisäksi. Kuntakonsernin
kokonaisedun valvonta ja omistajaohjaus on pettänyt tässä
tapauksessa pahemman kerran. Jos hallintouudistuksella tavoiteltiin
sisäpiiritoimintaa niin sellainen myös saatiin – miten sisäpiiri kantaa
vastuunsa jää nähtäväksi.
Hallintosääntöä on korjattava vielä ennen kuntavaaleja niin, että
konserni- ja elinvoimajaosto lakkautetaan, jolloin omistajaohjaus
palautuu yksiselitteisesti lainmukaiselle konserninjohdolle lain
tarkoittamalla tavalla. Uudet luottamushenkilöt valitaan tehtäviinsä
kesäkuussa 2021. Hallintosäännön korjaaminen ja tuominen
valtuustokäsittelyyn ei ole vaikea tai monimutkainen tehtävä. Suurten
virheiden korjaaminen on sitäkin vaikeampaa.
Haminassa 26.1.2021
Peter Muurman
kaupunginvaltuutettu
perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa