VALTUUSTOALOITE KOULUKIUSAAMISEEN TIUKEMPAA PUUTTUMISTA

Kaupunginvaltuusto 13.12.2016

Haminan kaupungissa on koulukiusaaminen päässyt räjähtämään käsiin. Tietojemme mukaan valitettavasti myöskään opetushenkilökunnassa ei asiaan ole puututtu aiheeseen vaativalla vakavuudella, vaan osittain jopa välinpitämättömästi.

Perusopetuslain 29 § todetaan seuraavaa: ”Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.”

Vaadimmekin, että myös Haminan kaupunki alkaa noudattaa perusopetuslain 29 pykälää kokonaisuudessaan. (oikeus turvalliseen oppimisympäristöön). Mikäli ilmenee, että opetushenkilökunnan taholta asiaan ei suhtauduta lainsäätäjän tarkoittamalla vakavuudella, vaadimme hallinnollisten toimenpiteiden välitöntä kohdistamista kyseistä viranhaltijaa kohtaan.

Toimenpiteet numerojärjestyksessä:

1. Osoittaminen

2. Vakava keskustelu

3. Suullinen tai kirjallinen huomautus

4. Kirjallinen varoitus

5. Irtisanominen.

Häiriköivien/ kiusaavien oppilaiden suhteen kaipaamme myöskin tiukempaa otetta. Perusopetuslain 35 § sekä 36 § on annettu koulun henkilökunnalle hyvät työkalut häiriköintiin puuttumiseen. Vaadimmekin myös kyseisissä kaikkien pykälissä säädettyjen kurinpidollisten toimien käyttämistä aiempaa tarkemmin. Tarkoittaa sitä, että jos ongelmatapauksia ei saada muilla keinoin kuriin, niin luokan muiden oppilaiden häiriötön ja turvallinen opetusympäristö tulee turvata viime kädessä kiusaajaoppilaan määräaikaisella erottamisella.

 

Haminan perussuomalaisten valtuustoryhmä

Harri Kerkelä, Peter Muurman, Hannu Järvinen, Janne Nyholm, Jari Reinikka ja Teuvo Remes.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa