Valtuustoaloite Haminan kaupungin ja K.Kiljunen KY välisen asiantuntijasopimuksen irtisanomiseksi

Haminan kaupunki sekä K.Kiljunen Ky ovat solmineet keskenään asiantuntijasopimuksen, jossa kaupunki on tilaajan ja Kiljunen Ky palveluntuottajan ominaisuudessa.

Palveluntuottajan tehtävät ovat pitkälti samankaltaisia mitä tulevan kehitysjohtajan tehtävänkuvaan kuuluu. Kehitysjohtajan viran tehtävänkuvana on mm. johtaa projektiluontoisia asioita. Tämän johdosta emme näe tarpeelliseksi ulkoistaa selvästi kehitysjohtajan vastuualueeseen kuuluvaa hanketta, eli lippumaailmaa, nykyiselle palveluntuottajalle.

Palveluntuottajalle on maksettu 30.6.2018 saakka palkkiona tehtävien hoitamisesta kuukausittain 2,200€ ja 1.7.2018 lukien palkkio on ollut 3,000€/kk.

Näemme myös, että Kiljunen Ky on epäonnistunut sopimuksen noudattamisessa. Yksi merkittävimpiä asioita tehtävänkuvassa on hankkia ulkopuolista rahoitusta sekä etsiä uusia rahoituskanavia. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut sen jälkeen, kun vetonaulana mainostettu suurlipputangon päätös tehtiin. Myöskin koemme, että palveluntuottajan lausunnot ja esiintyminen mediassa suurlippuhankkeeseen liittyen ovat olleet omiaan vahingoittamaan kaupungin mainetta. Kaupungilla on selkeä organisaatio; viestinnästä ei vastaa ulkopuolinen konsultti, vaan omat työntekijämme.

Näillä perustein emme pidä tarpeellisena edellä mainitun asiantuntijasopimuksen jatkamista, vaan esitämme että kyseinen sopimus irtisanotaan sopimuksessa mainitun edellytyksin.

Janne Nyholm ja Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa